... Deti musia byť k dospelým
veľmi zhovievavé.

Saint –EXUPÉRY

Sme Oz Teddy klub

 • Cieľom neziskovej organizácie Teddy klub je prístup k deťom a vykonávanie výchovno vzdelávacích činností v súlade s inkluzívnym modelom vzdelávania. Pod našou záštitou realizujeme projekty a pravidelné aktivity pre zmiešanú skupinu intaktných detí a deti s pervazívnymi poruchami. Vedieme deti a rodičov k prirodzenému vnímaniu fungovania takejto skupiny, kde samotný proces fungovania skupiny je terapeutickým prístupom.

  Základnou myšlienkou pri zakladaní nášho klubu bolo dať všetkým deťom rovnakú možnosť. Vytvoriť spoločenstvo, kde by každé dieťa mohlo štartovať s rovnakou šancou. Vytvoriť prostredie „pre všetky deti“. Navštevujú nás šikovné zdravé deti, ktoré prirodzene existujú v súčinnosti s deťmi, ktoré majú ťažší rozbeh, a pre ktoré by za iných okolností bolo ťažké nájsť heterogénne predškolské zariadenie.
 • > Zabezpečujeme pravidelné aktivity pre deti, podporujúce inklúzívny model pedagogického prístupu v praxi
  > Realizujeme plnohodnotnú predškolskú prípravu pre všetky deti
  > Poskytujeme pomoc a podporu pri realizácii vzdelávania, výchovy, starostlivosti o deti, ich regeneráciu
  > Realizujeme postupy slúžiace na podporu včasnej intervencie
 • > Zabezpečujeme praktické činnosti pre deti s pervazívnymi poruchami
  > Zabezpečujeme predškolkskú prípravu detí
  > Zapezpečujeme individuálnu adaptáciu detí do skupiny
  > Podporujeme osvetu v oblasti integrácie detí s poruchami autistického spektra
 • Čo ponúkame

 • >Muzikoterapiu pod vedením certifikovaného muzikoterapeuta
  >Spoluprácu so špeciálnym pedagógom
  >Arteterapiu, výtvarné dielničky
  >Dramatoterapiu
  >Garantovanie štúdia a individuálne vzdelávanie žiaka, ktorý je vzdelávaný formou homeschoolingu
  >Individuálnu predškolskú prípravu
 • Strava

 • > Strava 3 krát denne - desiata, obed, olovrant
  > Stravu zabezpečuje jedáleň v blízkosti nášho centra
  > Ovocie a zelenina je súčasťou každodenného jedálnička
  > Dodržiavanie pitného režimu (rešpektujúc individuálne požiadavky dieťaťa)
  > Individuálny prístup k stravovacím návykom
 • Kontakt

  Mgr. Janka Bergelová
  jankabergelova@gmail.com
  0911 910 091
  Zochova 16
  Bratislava