... Deti musia byť k dospelým
veľmi zhovievavé.

Saint –EXUPÉRY

Kto sme?

 • Detské centrum Teddy je zariadenie s celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v mestskej časti Staré mesto, na Zochovej ulici.

  Ide o zariadenie rodinného typu pre deti vo veku do 7 rokov. Detské centrum poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v súlade s vekovými osobitosťami a individuálnymi potrebami detí. Pri každodennej činnosti vychádzame z aktuálnych kurikulárnych dokumentov predprimárneho vzdelávania, rešpektujúc jedinečnosť dieťaťa v súlade s humanistickou koncepciou výchovy.

  Ide o zariadenie, ktoré rešpektuje „inakosť“. Inkluzívny spôsob prístupu je u nás samozrejmosťou. V našom zariadení máme bohaté skúsenosti aj s deťmi s autizmom, aspergerovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou. Spolupracujeme s poprednými špeciálnymi zariadeniami na Slovensku ako i v zahraničí (HU). Našou prioritou je, aby takto „znevýhodnené“ deti mohli byť vzdelávané v prirodzených podmienkach a zaradené od útleho veku do štandardného kolektívu rovesníkov.
 • Našim cieľom je dosiahnuť optimálnu úroveň pripravenosti na vstup do Základnej školy a zabezpečiť plnohodnotnú pripravenosť dieťaťa na začlenenie do skupiny a spoločenského života.

  U menších detí sa snažíme o čo najefektívnejšie prekonanie obdobia adaptácie a začlenenia sa do kolektívu. Na tento náročný proces je ideálne prostredie s nami ponúkaným počtom detí.

  Eliminovať negatívne prejavy v správaní dieťaťa vznikajúce ako následok predimenzovaných požiadaviek na dieťa. Naopak podporovať prirodzenú zvedavosť a prirodzenú túžbu dieťaťa po poznaní. Našou snahou je podporovať a rozvíjať prirodzené kompetencie dieťaťa, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a obmedzenie pamäťového učenia.

  Individuálny prístup je zabezpečený dvoma učiteľkami v skupine desiatich detí.
 • Čo ponúkame

 • > Muzikoterapiu pod vedením certifikovaného muzikoterapeuta
  > Špeciálnu prípravu na vstup do Základnej školy pod dohľadom psychológa
  > Yogové aktivity pod vedením externých cvičiteľov
  > Výtvarné dielničky pod vedením renomovaného výtvarníka
  > Aktuálne ponúkame aj garantovanie štúdia a individuálne vzdelávanie žiaka ZŠ, ktorý je vzdelávaný formou homeschoolingu
 • Strava

 • > Strava 3 krát denne - desiata, obed, olovrant
  > Stravu zabezpečuje jedáleň v blízkosti nášho centra
  > Ovocie a zelenina je súčasťou každodenného jedálnička
  > Dodržiavanie pitného režimu (rešpektujúc individuálne požiadavky dieťaťa)
  > Individuálny prístup k stravovacím návykom
 • Cenník

  Školné na jeden mesiac je 420 Eur. Školné zahŕňa všetky poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v Dc vrátane stravy.

  V prípade, že rodič potrebuje zastrešiť starostlivosť o dieťa iba niekoľkokrát do týždňa, je mu účtovaný hodinový poplatok 4,4 Eur + stravná jednotka 3,3 Eur.

  V prípade, že Dc navštevujú súrodenci uplatňujeme tzv. súrodeneckú zľavu -10 % na dieťa.

  Za každý vymeškaný a rodičom odhlásený deň sa odratúva stravná jednotka. Umozňujeme návštevu nášho centra aj na tzv. poldennú starostlivosť t.j. do 12.00 hod. Mesačný poplatok za tento druh poskytovanej starostlivosti je 280 Eur.

  Najnižšia sadzba, ktorú je rodič povinný v neprítomnosti zaplatiť je 200 Eur.

  Kontakt

  Mgr. Janka Bergelová
  teddyskolka@teddyskolka.sk
  0911 910 091
  Zochova 16
  Bratislava